วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:44 น.

เศรษฐกิจ

กทท.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรพ.สนาม รองรับผู้ป่วย COVID 19

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.50 น.

กทท.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรพ.สนาม
รองรับผู้ป่วย COVID 19

         

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางมาลงพื้นที่โกดังสเตเดียม และวัดสะพาน เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือฯ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตย พรรคพลังประชารัฐ พลโทชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ วรการ โตวายุนันทะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุข 41 กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำตรวจนครบาลท่าเรือ ร่วมหาแนวทางฯ
         

 

สำหรับการลงพื้นที่โกดังสเตเดียมของการท่าเรือฯ และวัดสะพาน จากการสำรวจในเบื้องต้น ในระยะเร่งด่วนพื้นที่วัดสะพานมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และความเหมาะสมทางด้านสาธารณูปโภค ในส่วนของโกดังสเตเดียม การท่าเรือฯ ยินดีให้การสนับสนุน โดยต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ศูนย์สาธารณสุข 41 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ฯ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม เพื่อหาข้อสรุป และนำมาพิจารณาในการดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป