วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:13 น.

เศรษฐกิจ

MEA รวมพลังติดตั้งระบบไฟฟ้ารพ.สนาม

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 07.36 น.


MEA รวมพลังติดตั้งระบบไฟฟ้ารพ.สนาม
 

 

MEA รวมพลัง รวมใจ ติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน เพื่อพิชิตภัย COVID-19
 

 

 

 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับ 3 ตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ประสานขอให้ MEA ช่วยติดตั้งระบบไฟฟ้านั้น 

 

 

MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงวิกฤตจากภัย COVID-19 นี้ จึงได้ระดมกำลังให้การสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเร่งด่วนอย่างทันท่วงที เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีจำนวนกว่า 300 เตียง

 

นายจาตุรงค์ กล่าวว่า วันนี้ได้นำทีมผู้บริหาร MEA อาทิเช่น นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ นายชัยพงษ์ พูลขันธ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี นายสุเทพ ช้างทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยการพาดสายไฟฟ้าแรงดัน 24 kV การติดตั้งชุดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA ตู้แผงเมนสวิตช์แรงต่ำจำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาด 400 A 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และยังได้วางแผนเตรียมการรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้มีความเพียงพออีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living