วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:24 น.

เศรษฐกิจ

MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราว

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 08.56 น.


MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวMEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวทุกที่ทำการเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 

 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. จึงแจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยให้บริการเฉพาะงานรับชำระค่าไฟฟ้า โดยจะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
 

ทั้งนี้ สำหรับงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องยังให้บริการปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living