วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:24 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟประกาศขยายต้นทาง ปลายทาง ขบวนรถชานเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 20.02 น.

รถไฟประกาศขยายต้นทาง ปลายทาง ขบวนรถชานเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประกาศปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ โดยการขยายสถานีต้นทาง ปลายทาง รับ-ส่ง ผู้โดยสาร จากเดิมอยุธยา - ลพบุรี - อยุธยา เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้

1. ขบวนรถชานเมือง ที่ 303 กรุงเทพ - ลพบุรี ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 04.20 น. ถึงสถานีลพบุรี เวลา 07.05 น.

2. ขบวนรถชานเมือง ที่ 304 ลพบุรี - กรุงเทพ ออกจากสถานีลพบุรี เวลา 08.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 10.35 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง