วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:28 น.

เศรษฐกิจ

ไออาร์พีซี - ระยอง นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.42 น.
ไออาร์พีซี - ระยอง นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม 
 
ไออาร์พีซี - ระยอง นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม เป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข
 
 
 
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ณ Sport Complex บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ 
ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนองนโยบายของรัฐบาล ได้ใช้สถานที่ของบริษัทฯ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด- 19  ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายให้เป็นที่รองรับในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่อยู่รอบเขตประกอบการไออาร์พีซี ต่อไป