วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:32 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.สผ. หนุนชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานทางทะเลและชายฝั่ง แก่ ทช.

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.44 น.
ปตท.สผ. หนุนชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานทางทะเลและชายฝั่ง แก่ ทช.
 
ปตท.สผ. สนับสนุนชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานทางทะเลและชายฝั่ง แก่ ทช.
 
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 2,450,000 บาท ให้กับ ดร.ยุทธพล อังกินันท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และสนับสนุนการอนุรักษ์ทะเลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ