วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 17:53 น.

เศรษฐกิจ

Dow โชว์นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.58 น.
Dow โชว์นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล
 
 Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล ส่งเสริมผู้ผลิตไทยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือ ไบโอเอทานอล (Bio-Ethanol) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ “FLUENT-CANETM” โดยช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟองในกระบวนการหมักน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพดีกว่าสารชนิดอื่นในท้องตลาด อีกทั้งเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาในการใช้ในขบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ควบคู่กับสารป้องกันตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล “ACUMERTM” ช่วยลดการเกิดตะกรันเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พร้อมวางจำหน่ายเพื่อผู้ผลิตไบโอเอทานอลในประเทศไทยแล้ว
 
 
 นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ไบโอเอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชที่ให้พลังงานสูง เช่น อ้อยและข้าวโพด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศในสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย นิยมใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ในการผลิตน้ำตาล และได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงในชื่อ“แก๊สโซฮอล”นอกจากนี้ยังสามรถใช้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อีกด้วย
 
ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอล จะเกิดฟองปริมาณมากซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ ชนิดของน้ำตาล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมัก หากควบคุมการเกิดฟองไม่ดีก็จะส่งผลต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้ในท้ายที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) และลดการเกิดฟอง (Defoamer) ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเลือกใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
Dow ได้คิดค้นนวัตกรรมสารลดการเกิดฟอง (Defoamer) FLUENT-CANETM เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น นวัตกรรมของ Dow ยังมีส่วนแบ่งตลาดถึง 80%  ในประเทศบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำตาลอ้อยรายใหญ่ที่สุดของโลก เพราะ FLUENT-CANETM ช่วยป้องกันและลดการเกิดฟองได้เสถียรและยาวนานมากขึ้น ทำให้ได้แอลกอฮอล์จากกระบวนการหมักเพิ่มขึ้น ใช้สารน้อยลง 27-45% เมื่อเทียบกับสารลดการเกิดฟองชนิดอื่นในท้องตลาด จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนเพราะเป็นสารอินทรีย์แบบโพลีไกลคอล (Polyglycol EO/PO copolymer) อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน
 
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อต้มกากน้ำตาลซึ่งจะส่งผลต่อขบวนการผลิตของไบโอเอทานอล Dow จึงได้คิดค้น ACUMERTM 1050 และ 1051 ซึ่งช่วยลดการเกิดตะกรันเพื่อยืดเวลาของการทำความสะอาดหม้อต้มได้ยาวนานขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเนื่องจากลดรอบเวลาที่จะต้องหยุดกระบวนการผลิตเพื่อทำความสะอาดตะกรันในหม้อต้ม โดยนวัตกรรมนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (FDA: Food and Drug Administration) ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตราย จึงมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน Halal และ Kosher และได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ มากมาย อาทิ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียแปซิฟิก
 
 
ประสิทธิภาพของการป้องกันและลดการเกิดฟองจะเพิ่มมากขึ้น หากมีการใช้ทั้งสาร Antifoam (FLUENT-CANETM 149 และ 178) และ Defoamer (FLUENT-CANETM 113) ควบคู่กัน และเมื่อใช้ทั้งสองสารควบคู่กันยังใช้ในปริมาณน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการใช้สารลดการเกิดฟอง (Defoamer) เพียงอย่างเดียว
 
นายวิชาญ กล่าวต่อว่า นวัตกรรมนี้ว่า “Dow มีความยินดีที่จะนำสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้งานจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตไบโอเอทานอลรายใหญ่ของโลกมานำเสนอต่อผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานฝ่ายผลิตและผู้บริโภคเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่าน เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล”