วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:18 น.

เศรษฐกิจ

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าระลอกใหม่

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.32 น.
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าระลอกใหม่
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รายงานว่า Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564