วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:28 น.

เศรษฐกิจ

เคหะฯ ร่วมพันธมิตร ตรวจโควิดให้ชุมชนดินแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 16.01 น.
กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติผนึกกำลังร่วมกับเครือข่าย ตรวจโควิดเชิงรุกให้ชุมชนดินแดง 5,000 คน เริ่มตั้งแต่ 4 - 8 สิงหาคม 2564 หวังช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 และเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว
 
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับทีมชมรมแพทย์ชนบท กลุ่มเส้นด้าย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และจิตอาสา ดำเนินการตรวจไวรัสโควิด-19 ในเชิงรุกให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2564 โดยเริ่มในวันที่ 4 สิงหาคม ณ ลานกีฬา อาคาร ช.8 - ช.11 (หน้า สน.ดินแดง) วันที่ 5 - 6 สิงหาคม ณ ลานกีฬาอาคารแฟลต 51 - 53 (ด้านข้างตลาดกลางดินแดง) วันที่ 7 สิงหาคม ณ สวนสาธารณะหน้าอาคารแฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 และวันที่ 8 สิงหาคม ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ถนนมิตรไมตรี
 
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตดินแดง รวมทั้งชุมชนการเคหะแห่งชาติสามารถเข้าถึงการตรวจในเชิงรุกวันละ 1,000 คน รวมจำนวน 5,000 คน ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวและรักษาตัวอย่างทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
 
การตรวจเชิงรุกดังกล่าว ใช้วิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ทราบผลในวันเดียว รวมถึงบริการรถเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และจ่ายยาตามคำแนะนำของแพทย์ทันที พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจเชิงรุก
 
นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่มให้ทีมงานทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 วันในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงความขอบคุณหน่วยงานและทีมงานทุกคนที่อุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนดินแดง