วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 19:12 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟ-จิตอาสา 904 ร่วมทำความสะอาด สถานีกลางบางซื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 20.37 น.

รถไฟ-จิตอาสา 904 ร่วมทำความสะอาด สถานีกลางบางซื่อนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบนโยบายให้พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานย่านสถานีกรุงเทพและย่านบางซื่อ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้ามารับบริการวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิดความสะอาด สะดวด ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข

         

ทั้งนี้ การดำเนินดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟฯ พร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยมีการเปิดสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         

ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้เปิดให้ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีนี้ โดยมีตารางเวลาเดินรถ เส้นทางบางซื่อ-รังสิต เที่ยวแรกออกจากบางซื่อ และจากรังสิต เวลา 06.00 น. ส่วนเที่ยวสุดท้ายออกจากบางซื่อ และสถานีรังสิตเวลา 19.30 น. ขณะที่เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน ออกเที่ยวแรกจากบางซื่อเวลา 06.00 น. และเที่ยวแรกจากรังสิตเวลา 06.06 น. เที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อเวลา 19.30 น. และเที่ยวสุดท้ายจากรังสิตเวลา 19.36 น.