วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:47 น.

เศรษฐกิจ

บางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards

วันศุกร์ ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.06 น.
บางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards
 
 
โครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก” โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของ บางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in People
 
 
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกล่าวรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเพื่อสังคม Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in People  จากการดำเนินโครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว”  โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ ในพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Awards Ceremony เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
 
 
โครงการนี้เริ่มขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” จากการที่บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและยังต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบางจากฯ มูลนิธิใบไม้ปันสุข และผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ อ. ในดวงตา ปทุมสูติ กวีและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ที่มีหลักสูตรแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ผ่านการวิจัย ทดลอง ทดสอบนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์มาเป็นเวลานับสิบปี
 
 
บางจากฯ เริ่มต้นโครงการนี้กับกลุ่มโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากและพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มฯ และภายหลังได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและติดตามผลที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นการจัดการอบรมแบบออนไลน์ เน้นมาตรการป้องกันปัญหา โดยมุ่งไปที่ระดับชั้น ป.1 และใช้การอบรมครู การนิเทศให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ ทำให้สามารถขยายพื้นที่ไปได้ทั่วประเทศ
 
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา โครงการนี้ได้อบรมครูไปแล้วประมาณ 600 คน ครอบคลุมนักเรียนประมาณ 9,000 คน จากประมาณ 200 โรงเรียน ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ผลการจากดำเนินโครงการ พบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 66% ในปี 2562 จาก 48% ในปี 2557 นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของประเทศ และยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals) ข้อ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมด้วย
 
มูลนิธิใบไม้ปันสุข ก่อตั้งขึ้นโดยบางจากฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อส่งเสริมโครงการทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย
 
AREA เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน