วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:04 น.

เศรษฐกิจ

ศักดิ์สยาม เดินหน้าเฟส3 ความเร็ว 120/ชั่วโมง

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.17 น.

ศักดิ์สยาม เดินหน้าเฟส3 ความเร็ว 120/ชั่วโมง

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่าง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ออก “กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564” ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน ถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


โดยในการกำหนดเส้นทางใดใช้ความเร็ว 120 กม/ชม.นั้น จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก่อน โดยพบว่าเส้นทางที่กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.เฟส 1 และ2 นั้นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบจากช่วงปี 2562 โดยประเมินจากปริมาณจราจรในปี 2564 ที่มีการเดินทางลดลงจากสถานการณ์โควิด เหลือประมาณ 60% ดังนั้น โครงการจึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ตามสมมุติฐาน
       

 อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ 3 จำนวน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 152 กม. โดยจะเริ่มในเดือน มี.ค. 2565 โดยเป็นของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง ระยะทาง 87.972 กม. ได้แก่ 1. ทล. 1 ช่วงหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000 – 105+000 ระยะทางประมาณ 26 กม. 2. ทล. 9 ช่วงบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ กม.23+000 – 31+872 ระยะทางประมาณ 8.872 กม. 3. ทล.347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.1+000 - 10+000 ระยะทางประมาณ 10 กม. 4. ทล. 35 ช่วงนาโคก-แพรกหนามแดง กม.56+000 - 80+600 ระยะทางประมาณ 24.6 กม. 5. ทล.4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.160+000 – 167+000 ระยะทางประมาณ 7 กม. 6. ทล. 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.172+000 – 183+500 ระยะทางประมาณ 11.5 กม.
ถนนของกรมทางหลวงชนบท 2 เส้นทาง ระยะทาง 64.1 กม. ได้แก่ 1. นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 51.7 กม. 2. นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 12.4 กม. ซึ่งในระหว่างนี้ จะต้องเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
         

โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 503 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เช่น ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Barrier) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ตลอดจนติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการจราจร และสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กปถ.มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท จึงไม่กระทบต่อภารกิจอื่นของกองทุน สาเหตุที่ต้องขอสนับสนุนเงินจากกปถ.เพื่อดำเนินการในเฟส 3 เนื่องจากปี 2565 ไม่ได้รับงบด้านความปลอดภัย
         

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายจะดำเนินการเรื่องความเร็ว 120 กม./ชม. ถนนที่มี 4 ช่องจราจร ทั่วประเทศ ที่ยังไม่มีเกาะกลางถนนที่เป็นแบริเออร์ รวมระยะทาง 12,000 กม. โดยมีแผนที่จะให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม.ครบทั้งหมดภายใน 4 ปี ซึ่งจะของบประมาณดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2566 เฉลี่ยปีละ 2,000-3,000 กม.