วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:47 น.

เศรษฐกิจ

24 ต.ค. นี้เปลี่ยนช่องทางบริการ ช่วงด่านฯพระราม 9-1 (ฉลองรัช)

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.16 น.

24 ต.ค. นี้เปลี่ยนช่องทางบริการ ช่วงด่านฯพระราม 9-1 (ฉลองรัช)

           

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการเปลี่ยนการให้บริการในช่องทางที่ 2 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ทางพิเศษฉลองรัช เป็นระบบ ETC เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass จากทิศทางศรีนครินทร์ และทิศทางอโศก เข้าสู่ทิศทางรามอินทราของทางพิเศษฉลองรัช โดยกำหนดการจะเปิดให้บริการ เวลา 00.01 ของวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่เดินทางจากทิศทางดังกล่าวจะสามารถผ่านทางพิเศษได้ที่ช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 และผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดจะสามารถชำระค่าผ่านทางได้ที่ช่องที่ 1 และช่องที่ 4
         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและ การใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย