วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:57 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคม ยันสัมปทานสายสีเขียวต้องเคลียร์ชัด

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.32 น.

คมนาคม ยันสัมปทานสายสีเขียวต้องเคลียร์ชัด

         

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19ต.ค.64ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวระหว่างกรุงเทพมหานคร  หรือ กทม. กับบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS โดยเสนอต่ออายุสัมปทาน 30 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2572 ซึ่งมีเงื่อนไขการให้บีทีเอสรับภาระหนี้ของ กทม. พร้อมกำหนดค่าโดยสารสูงสุดตลอดสายไม่เกิน 65 บาท จากเดิม 158 บาท แต่ได้มีการถอนวาระดังกล่าว
         

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวจะต้องพิจารณาว่าดำเนินการครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย และมติ ครม.เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ซึ่งกระทรวงฯได้มีข้อทักท้วง เพราะเห็นว่าการดำเนินการในประเด็นนี้ยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายและมติครม. สำหรับข้อทักทวง 4ข้อ ประกอบด้วย 1.ค่าโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรม /2.กระบวนการตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน /3. การใช้สินทรัพย์ของรัฐที่รับโอนจากเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด /และ 4.ข้อพิพาททางกฎหมายและการร้องเรียน
         

อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นการให้บริการสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน หากไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง ตามข้อระเบียบกฎหมายหากมีการฟ้องร้องขึ้นมาอาจจะเสียหายได้