วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:30 น.

เศรษฐกิจ

“ศักดิ์สยาม” ลงตรวจน้ำท่วม “อยุธยา-ปทุมธานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.51 น.
“ศักดิ์สยาม” ลงตรวจน้ำท่วม “อยุธยา-ปทุมธานี”
 
         
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย 5 ตำบล ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา บริเวณ ตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน 2,500 ครัวเรือน ว่าล่าสุดสถานการณ์โดยรวมได้ส่งผล กระทบต่อเส้นทางคมนาคมทั้งโครงข่ายทางหลวง (ทล.) ทางหลวงชนบท (ทช.) รวมถึงทางราง ได้รับน้ำท่วม และดินโดยในส่วนของทางหลวงได้รับผลกระทบทั้งหมด 18 จังหวัด รวม 108 แห่ง การจราจรผ่านได้ 88 แห่ง ผ่านไม่ได้ 20 แห่ง ขณะที่สายทางของกรมทางหลวงชนบท มีสายทางที่ได้รับผลกระทบรวม 64 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 35 แห่ง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 29 แห่ง
 
         
 
 
ในส่วนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนที่ประสบอุทกภัย เดิมเป็นถนนของกรมชลประทาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยเส้นทางพบว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางหลายกิโลเมตร ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เร่งทำ การสำรวจโดยเร็ว ส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ถนนที่เสียหาย ส่วนใหญ่ เป็นถนน สายที่เลียบแม่น้ำ ในกำกับของกรมทางหลวง (ทล.) โดยมูลค่าความเสียหายขณะนี้ ยอมรับว่า ยังทราบตัวเลขได้ยาก จนกว่าระดับน้ำทั้งหมดจะลด ทำการสำรวจโดยละเอียด โดยทั้งหมดจะดำเนินการตามแผนที่เคยให้นโยบายไปแล้ว โดยขอให้ ทั้ง ทล.และ ทช. สรุปรายงานผลสำรวจทั้งหมด ไม่เพียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี แต่เป็นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้รายงานทั้งหมด ให้ทราบภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยย้ำว่าแนวทางการสำรวจก็ยังเป็น 2 แนวทาง คือ สำรวจจุดที่มีความเสียหาย เพื่อซ่อมแซม และจุดที่โครงการถนนต่างๆ ไปกีดขวางทางน้ำ สร้างผลกระทบทำให้เกิดอุทกภัย ทั้งโครงการใน อดีต และปัจจุบัน เพื่อทำการปรับปรุง ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
           
 
นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและ การสำรวจถนนที่เสียหาย จากอุทกภัยแล้ว ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังได้แจ้งให้ประชาชน เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ตานโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล 1 พ.ย.นี้ แน่นอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และมั่นใจของนักท่องเที่ยว คือมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ ทราบว่า ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 80% ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจ และในระหว่างนี้ สามารถเพิ่มตัวเลขดังกล่าวขึ้นอีก เพราะปริมาณวัคซีน ที่กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลจัดหา ปีนี้ 120 ล้านโดส ถือว่า มีเพียงพอ ซึ่งทั้งหมด จะช่วยสร้างความมั่นใจ นักท่องเที่ยวที่เข้มมาจังหวัด และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะมีรายได้จ่าการท่องเที่ยวกลับมาด้วย
       
 
นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้แจ้งให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทราบถึงความคืบหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือไทย-จีน ซึ่งที่ผ่านมา เคยติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างสถานี เนื่องจากเป็นพื้นที่มรดกโลก ขณะนี้ กระทรวงคมนาคม ได้แก้ปัญหาจบสิ้นแล้ว โดยยืนยันว่า การก่อสร้าง จะยึดแนวเส้นทางเดิม โดยมีเพียงการลดขนาดสถานี และความสูงของโครงสร้างทางวิ่งลง โดยยืนยันว่า โครงการในระยะที่ 1 ที่ผ่านอยุธยานี้ จะแล้วเสร็จ ในปี 68 ตามแผนเดิมแน่นอน
         
 
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบนทางหลวงชนบท ที่วัดทำใหม่ ตำบลปากกราน และที่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (วันครู)ตำบลตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ว่าการอำเภอสามโคกหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี และที่วัดพลับสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานีแล้ว ยังใช้โอกาสดังกล่าว เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด้วย และยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3056 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างคล่องตัว
       
 
 
 
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พบว่า ถนนทางหลวงทั่วประเทศได้รับความเสียหายรวม 235 แห่ง ใช้งบประมาณกว่า 4,800 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม ก่อนเข้า ครม. เพื่อของบกลาง มาทำการปรับปรุงหลังน้ำลด ซึ่งการซ่อมแซม ฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพ ทั้งปรับปรุง แก้ไข ระบบรายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นให้มีการซ่อมแซมแบบใช้งานได้ระยะยาว