วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:35 น.

เศรษฐกิจ

MEA คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.11 น.
MEA คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 
 
 
MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย Best Employers Thailand 2021
 
เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 
#MEAaward #BestEmployers2021 
#MEASmartPeople #HCM #SEAM #HumanCapitalManagement
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร