วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:37 น.

เศรษฐกิจ

ทช.แก้รถติดผุดถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.20 น.

ทช.แก้รถติดผุดถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา

         

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา จังหวัดนนทบุรี, นครปฐม ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางกรวย, บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบทสาย นฐ.5035 แนวเส้นทางวางตัวไปทางทิศตะวันออก ผ่านคลองตาพริ้ง ผ่านจุดตัดที่ประมาณ กม.ที่ 3+500 บนถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.3004 ข้ามคลองนราภิรมย์ ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.5014 ข้ามคลองสามท้าว ตัดทางหลวงชนบทสาย นบ.1001 ข้ามคลองจีนบ่าย ข้ามคลองขุนเจน
โดยแนวเส้นทางจะอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ และแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามคลองลาดละมุด ผ่านถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.5035 ใกล้กับทางแยกเข้าวัดบางม่วง จากนั้นแนวจะเบี่ยงไปทางขวาวางแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้ามคลองโสนน้อยตัดผ่านถนนทางหลวงชนบท นบ.1001 บริเวณซอยอินทนิล จากนั้นแนวจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่โล่งด้านหลังหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ข้ามคลองบางนาและคลองประปา ก่อนเบี่ยงขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านมัณฑนากับอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) โดยแนวเส้นทางจะอยู่ด้านทิศใต้ของวัดสุนทรธรรมิการาม ข้ามคลองหัวคู และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกโดยเชื่อมทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยแนวโครงการพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ตำบล และ 28 หมู่บ้าน/ชุมชน
       

สำหรับที่ผ่านมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่เวนคืนประมาณ 356 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 341 รายการ ขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและจะของบประมาณในการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางต่อไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา จังหวัดนนทบุรี, นครปฐม เรียบร้อยแล้ว