วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:26 น.

เศรษฐกิจ

อมตะร่วมดูแลผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.
อมตะร่วมดูแลผู้สูงอายุ
 
นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดขอบต่อสังคม บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลท่าสะอ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง อาทิ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า และโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ รวมถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้พบปะสังสรรค์ นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง และผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน 10 ห่อ ให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ ศาลาการเปรียญ วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา