วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:46 น.

เศรษฐกิจ

ไทย-ออสเตรเลีย เดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านเกษตรในโอกาสครบรอบ 70 ปี

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.53 น.

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือด้านการเกษตรร่วมกับนายคริส ทีนนิ่ง (Mr. Chris Tinning) ผู้ช่วยปลัดด้านการค้าและการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย พร้อมคณะ โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนางวนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้นายทองเปลว กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ นายคริส ทีนนิ่ง ผู้ช่วยปลัดด้านการค้าและการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือประเด็นด้านการเกษตรที่สำคัญและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยปีนี้จะครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย (วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ออสเตรเลีย วันที่ 19 ธันวาคม 2495) อันจะส่งผลให้ความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าการค้าและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ตลอดจนประเด็นการจัดการกับโรคระบาดต่างๆ ทั้งในพืชและสัตว์ ซึ่งประเทศไทยได้ใส่ใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าว่า สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยแน่นอน

นอกจากนั้น ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำความรู้จักประธานร่วมของการประชุมที่สำคัญ 2 การประชุม ซึ่งออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2565 ณ ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ การประชุมคณะทำงานร่วมด้านวิชาการเกษตร ไทย-ออสเตรเลีย (Joint Working Group on Agriculture: JWGA) ครั้งที่ 22 ซึ่งมีตน(นายทองเปลว กองจันทร์) และนายคริส ทีนนิ่ง เป็นประธานร่วม และการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Expert Group) โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ และนายคริส ทีนนิ่ง เป็นประธานร่วม โดยฝ่ายไทยได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเพื่อเร่งผลักดันการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกของไทยและอโวกาโดของออสเตรเลียที่คาดว่าจะมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่ายในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย

โดยในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานการประชุม เพื่อหาความร่วมมือและสนับสนุนประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายไทยจะผลักดันในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จะมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 โดยฝ่ายไทยต้องการผลักดันประเด็นต่างๆ ในปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค อาทิ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy: BCG Model) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม นโยบายความมั่นคงอาหารของไทย (กษ.) ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย 3S เป็นต้น โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย BCG และถือเป็นนโยบายแห่งชาติ (national agenda) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการประชุม COP 26 และการบรรลุเป้าหมาย SDGs และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

สำหรับมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 65,895.70 ล้านบาท โดยไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังออสเตรเลีย 28,588.97 ล้านบาท และไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากออสเตรเลีย 37,306.73 ล้านบาท  สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปยังออสเตรเลียที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวสาร ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ผักและผลไม้ ของปรุงแต่งจากผลไม้และลูกนัต และสินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลียที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผลไม้สด ลูกนัต เนื้อสัตว์ มอลต์ และสตาร์ช