วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:22 น.

เศรษฐกิจ

บีโอไอประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้กรอบเอเปคร่วมกับสสว.

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 09.33 น.
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  ได้เข้าร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Facilitating MSMEs into Sustainable Players for the Economic Recovery: The case of MSMEs in the aerospace industry” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโอกาสที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งหมด 200 คน ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้