วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:25 น.

เศรษฐกิจ

บขส.เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม หลังน้ำมันยังพุ่งต่อเนื่อง

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.22 น.

บขส.เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม หลังน้ำมันยังพุ่งต่อเนื่อง

 

 

 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ บขส. เข้าหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวได้ จนเป็นที่มาของการปรับลดเที่ยววิ่งลง ซึ่งจากการหารือกัน บขส. เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก และขอให้แจ้งรายละเอียดและจำนวนเส้นทางที่จะปรับลดเที่ยววิ่งมายัง บขส. ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีการวางแผนจัดการเดินรถได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

 สำหรับข้อเสนอของผู้ประกอบการรถร่วมฯ อาทิ การขอปรับราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมัน การแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถซ้ำซ้อน การปรับลดค่าธรรมเนียมการเดินรถ และการใช้สิทธิ์โครงการของรัฐบาลในการชำระค่าโดยสาร บขส. จะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมิถุนายน2565 จากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป