วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:13 น.

เศรษฐกิจ

MEA คุมเข้มผู้รับจ้างประชุมทำความเข้าใจมาตรการปิดฝาบ่อพัก

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.55 น.


MEA คุมเข้มผู้รับจ้างประชุมทำความเข้าใจมาตรการปิดฝาบ่อพัก

 
MEA คุมเข้ม เรียกผู้รับจ้างประชุมทำความเข้าใจมาตรการปิดฝาบ่อพักชั่วคราวแบบใหม่ลดผลกระทบประชาชน

 

 นายรงค์เพชร เขาเรียง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธาน คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ได้ร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการปิดฝาบ่อพักชั่วคราวที่ใช้วางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาผิวจราจรขรุขระ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

 

โดยจากกรณีที่ MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดความปลอดภัย และเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม โดยที่ผ่านมา MEA ได้ดำเนินงานในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. ของทุกวันเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และจะมีการเปิดให้รถสัญจรเป็นปกติในช่วงเวลากลางวัน โดยบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างในแต่ละโครงการจะต้องดำเนินการปิดฝาบ่อพักชั่วคราว การวางแผ่น Road Deck ตลอดจนการเทคอนกรีตเพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคการทรุดตัวของดิน และข้อจำกัดในด้านระยะเวลาดำเนินงาน จึงส่งผลต่อความราบเรียบและความสม่ำเสมอของผิวถนนในบางพื้นที่ ซึ่ง MEA และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

 

 

ล่าสุด MEA ได้กำหนดมาตรการให้บริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงรูปแบบการปิดฝาบ่อพักชั่วคราว แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ 
1.กรณีเป็นบ่อพักชั่วคราวที่ต้องหยุดงานมากกว่า 4 เดือน ให้เทคอนกรีตปิดฝาบ่อ ส่งผลให้ไม่มีรอยต่อของฝาบ่อ
2.กรณีฝาบ่อพักชั่วคราวที่ต้องปิด-เปิดทุกวัน ให้เปลี่ยนฝาบ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (จากเดิมปิดโดยใช้ 8 ชิ้น เปลี่ยนเป็นปิดโดยใช้ 4 ชิ้น) ส่งผลให้ลดรอยต่อของฝาบ่อ ผิวถนนราบเรียบมากขึ้น
3.กรณีฝาบ่อพักชั่วคราวที่ต้องปิด-เปิดทุกวัน แต่มีกำหนดเสร็จสิ้นงานภายใน 1 ปี ยังคงใช้ฝาบ่อเดิม แต่เพิ่มการตรวจสอบสภาพฝาบ่อให้มีความเรียบร้อย 
4.กรณีแผ่น Road Deck (แผ่นถนนชั่วคราว) ให้เสริมความแข็งแรงโครงสร้างรองรับแผ่น Road Deck ป้องกันการทรุดตัวที่ริมฝาบ่อ และเทคอนกรีตปรับระดับจุดเชื่อมต่อกับผิวถนนจริง

 

 

นอกจากการวางแนวทางด้านวิศวกรรมแล้ว MEA ได้วางมาตรการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้าง โดยการจัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของฝาบ่อพักชั่วคราว และผิวจราจรตลอดระยะพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง 2 ช่วงเวลาต่อวัน รวมถึงการจัดทีมงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขเหตุเร่งด่วน และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของ MEA รวมถึงพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

#สายไฟฟ้าใต้ดิน
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร