วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:07 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคม ร่วมหารือแผนพัฒนาระบบราง-โลจิสติกส์

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.50 น.
คมนาคม ร่วมหารือแผนพัฒนาระบบราง-โลจิสติกส์
 
           
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คค.) ให้ Mr. SHUKURI Masafumi (นายชุคุริ มาซะฟูมิ) ประธานสถาบันวิจัยการขนส่งและท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI) และประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (IHRA) เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่าง คค. และ JTTRI
       
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะประเด็นความท้าทายด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนที่นักวิจัยฝ่ายญี่ปุ่นให้ความสนใจศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งภายในประเทศ และการปรับปรุงความเชื่อมโยงของการขนส่งแต่ละสาขาที่กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แสดงความยินดีกับการก่อตั้งสำนักงานสถาบันวิจัยการขนส่งและท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำภูมิภาคอาเซียน - อินเดีย (JTTRI-AIRO) ณ กรุงเทพฯ เป็นแห่งที่ 2 นอกประเทศญี่ปุ่น ต่อจากสำนักงาน JTTRI ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยเห็นว่าจะเป็นโอกาสให้นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถ มีส่วนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้กับ คค. เพื่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง พร้อมกับส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางกลางโครงข่ายการขนส่งสินค้าของอาเซียนอย่างมั่นคง ทั้งนี้ JTTRI จะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “โลจิสติกส์ของอาเซียนท่ามกลางกระแส  ความแปรปรวน - ความท้าทายของภูมิภาค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 โดยจะเชิญผู้บริหารและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อ  แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่ง คค. โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ กรมจนส่งทางราง (ขร. ) มีความยินดีในความร่วมมือสนับสนุนงานสัมมนาที่จะจัดขึ้น เพื่อการนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านโลจิสติกส์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต