วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:09 น.

เศรษฐกิจ

รฟม.ชูแผนเร่งดันโครงการรถไฟฟ้าแก้รถติด

วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.50 น.

รฟม.ชูแผนเร่งดันโครงการรถไฟฟ้าแก้รถติด

 

 

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ที่ปรึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางและการแก้ไขปัญหาจราจรโดยการบูรณาการระบบขนส่งทางบก ทางน้ำและทางราง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรร่วมกัน โดย รฟม. ได้เร่งรัดผลักดันโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 สายทาง 13 โครงการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 253 กิโลเมตร เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 

โดยหลังจาก รฟม. ได้เปิดให้บริการเดินรถช่วงเชื่อมต่อสถานีบางซื่อ - เตาปูน  ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

รฟม. ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทยอยเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามลำดับ ดังนี้

 

• ปี 2563 เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวม 95.32% และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวม 41.96%

 

• ปี 2564 เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

 

• ปี 2566 เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวม 2.00% (ข้อมูลความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560)

       

ทั้งนี้ รฟม. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transportation Facility) ระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง ประกอบด้วย 1. พื้นที่จอดแล้วจร (Park & Ride) โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2. ช่องจอดแล้วส่ง (Kiss & Ride) 3. จุดเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้างสาธารณะ (Bus Bay) 4. จุดเชื่อมต่อ            กับรถไฟฟ้าสายสีแดง (รฟท.) บริเวณสถานีบางซ่อน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม               5. การเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน อันเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต สามารถสอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสาร  รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊คการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  หรือ โทร 0 2716 4044