วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:02 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมติดตามแผน Action Plan

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560, 15.52 น.

คมนาคมติดตามแผน Action Plan

                

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนปฎิบัติการ (Action Plan) กระทรวงคมนาคม รวมทั้งหมด 20 โครงการ วงเงินลงทุน 1,383,938.89 ล้านบาท  ว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ทั้งหมด 8 โครงการ โดยภาพรวมการดำเนินการถือว่ายังล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด อาทิเช่นโครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ความคืบหน้า 36.71 %  ท่าเทียบเรือชายฝั่ง Aที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีความคืบ 89.42 % โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  (ระยะที่ 1 ) ความคืบหน้า 62.08 % โครงการก่อสร้างทางพิเศษ ระหว่างเมืองสายพัทยา – มาบตาพุด ความคืบหน้า  46.97 % โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างสายบางปะอิน – นครราชสีมา ลงนามในสัญญาแล้ว 40 ตอน ความคืบหน้า 16.16 % โครงการ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว 24ตอน จากทั้งหมด 25 ตอน เหลือ 1 ตอน ความคืบหน้า 3.32 %   โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย –มีนบุรี (งานโยธา) ความคืบหน้า 20 % และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ ที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 งาน จากทั้งหมด 8 งาน

 

“ถือว่าทั้ง 8 โครงการที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างนั้น ยังต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ สายสีชมพู ที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานกับเอกชนไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเตรียมเข้าพื้นที่โครงการ และการจัดจราจรร่วมตำรวจ เนื่องจากแนวถนนรามอินทรา และถนนศรีครินทร์ โดยส่วนใหญ่การก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้บริเวณเกาะกลางถนนซึ่งการจัดทำแผนคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2 เดือน”

 

นายพีระพล กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสารธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (โคราช) ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร (กม.) ว่าที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในส่วนของสัญญาที่ 2.1 และ สัญญาที่ 2.2 โดยจะมีการออกสัญญาวันเริ่มโครงการได้ในวันที่ 9 ตุลาคม  2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งหมด สำหรับในการฝึกอบรมทดสอบของวิศวกรจีนได้เริ่มดำเนินการแล้ว ระหว่าง22-25 กันยายน 2560 รุ่นแรก ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวิศวกรจีนเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 77 คน หัวข้อการทดสอบประกอบด้วย 1. ด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณของวิศวกรในประเทศไทย 2. ด้านเทคนิคเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของประเทศไทย ประกอบด้วย สภาพชั้นดินและธรณีวิทยา น้ำและการระบายน้ำ ตลอดจนความปลอดภัยในทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวิศวกรจีนผ่านการทดสอบทางสภาวิศวกรไทยจะออกใบรับรองเพื่อนำไปใช้ในโครงการรถไฟไทย-จีนต่อไป