วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:58 น.

เศรษฐกิจ

ทย.ถือฤกษ์ดีวางศิลาฤกษ์สนามบินเบตงแล้ว

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 09.28 น.

ทย.ถือฤกษ์ดีวางศิลาฤกษ์สนามบินเบตงแล้ว

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ว่าสำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นตามแผนที่กำหนด ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2562 และตามแผนจะสามารถเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2563 โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1ล้านคนต่อปี  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อได้หลายประเทศทั้งประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนิเชีย และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 1,900 ล้านบาท

 

 

 "ขณะนี้การก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานเบตงนั้น ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยมีความคืบแต่อาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากภูมิศาสตร์ของภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอด ซึ่งที่ผ่านมากรมท่าอากาศยาน ได้มีการวางแผนมากว่า 20ปี  โดยได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวถือเป็นแผนที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมืองเบตงนั้นถือเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเชีย ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตงถือเป็นท่าอากาศยานลำดับที่ 29 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจะต้องประสานไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขอการเข้าบินข้ามพื้นที่เนื่องจาก อ.เบตงมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเชีย"นายอาคม กล่าว

 

 

 

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว บนพื้นที่ 900 ไร่ แบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ถนนโดยรอบโครงการ ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ซึ่งโดยรวมมีความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ คาดว่าท่าอากาศยานเบตงจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 อย่างแน่นอน

 

 

สำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงประกอบไปด้วย ทางวิ่ง(Runway) ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 1,800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง (ATR-72/Q-400) ได้มากกว่า 4,000 เที่ยวต่อปี  ทางขับ (Taxi Way) ประกอบด้วยทางขับ A ขนาด 18X587 เมตร ทางขับ B ขนาด 18X115 เมตร ลานจอดเครื่องบินขนาด 94X180 เมตร สามารถจอดอากาศยาน 3 ลำ กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร สามารถรับผู้โดยสารขาออกได้ 300 คนต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 500,000 คนต่อปี

 

 

ส่วนความคืบหน้าทางวิ่ง ทางขับ คืบหน้า 32% ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขณะนี้ คืบหน้า 8%  ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตงจะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชานแดนใต้ และเมื่อโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาได้ประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี

 

 

“มั่นใจว่าหากท่าอากาศยานเบตงแล้วเสร็จ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย รวมถึงสายการบินต่างๆจะให้ความสนใจที่จะมีให้บริการการบินด้วย ซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบินจะทำให้การเดินทางมาสู่อำเภอเบตง และประเทศเพื่อนบ้านสามารถเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น นับเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตามแนวนโยบาย DOA FOR ALL ท่าอากาศยานของประชาชน เพื่อประชาชน ”นายดรุณ กล่าว