วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:12 น.

เศรษฐกิจ

รฟม.ระดมกึ๋นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 17.03 น.

รฟม.ระดมกึ๋นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

 

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการและแผนการดำเนินงาน แนวคิดการกำหนดแนวเส้นทาง แนวทางการศึกษา ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนร่วมหารือถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป

 

สำหรับงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ นี้ มีที่มาจากโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ ที่รองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและรองรับการ เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรม โดยหากสามารถต่อขยายโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อการเดินทาง โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ถนนพหลโยธินและถนนพญาไทมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้น ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าและเดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการเดินทางบน ถนนรัชดาภิเษกของประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่หลายแห่ง โดยส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ออกแบบเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 25,000 – 30,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งบนโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง โดยจะมีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 2 สถานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งสถานี ได้แก่ สถานี YLEX-01 (บริเวณตรงข้ามศาลอาญา) และสถานีปลายทาง YLEX-02 (บริเวณแยกรัชโยธิน) รวมระยะทางทั้งสิ้นของส่วนต่อขยายประมาณ 2.6 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ห่างจากศูนย์กลางแนวเส้นทางออกไปข้างละ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง