วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:02 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟสรุปยอดผู้โดยสารพุ่งสูงกว่า 1.2แสนคน

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 20.07 น.

รถไฟสรุปยอดผู้โดยสารพุ่งสูงกว่า 1.2แสนคน
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้จัดเดินขบวนรถและพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการเป็นประจำ จำนวน 242 ขบวนต่อวัน นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 จำนวน 14 ขบวน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่


และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนทยอยเดินทางโดยรถไฟ รวมทั้งสิ้น 113,860 คน สำหรับ เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายใต้มีผู้โดยสาร จำนวน 33,122 คน ถัดมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ


จำนวน 26,221 คน สายเหนือ จำนวน 26,221 คน และสายตะวันออก จำนวน 13,576 คน และสายแม่กลอง จำนวน 10,118 คน ซึ่งวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มากที่สุด