วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:05 น.

การศึกษา

“ENTER” แอนิเมชัน 2 มิติ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.12 น.
“ENTER” แอนิเมชัน 2 มิติ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ
 
จากข้อมูลประมาณการผู้ใช้สารเสพติดปี 2562 ของเครือข่ายวิชาการสารเสพติด พบว่ามีผู้ใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มช่วงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายใหม่และเป็นเพศชาย ปัจจัยที่ส่งผลให้มีผู้ใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น อาทิ การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสารเสพติดและการเข้าถึงแหล่งซื้อขายได้บนโลกออนไลน์ ฯลฯ
 
ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหน้าใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด (Save Zone, No New Face)” ขึ้น โดยมีโจทย์ให้ทำเป็นแอนิเมชันไม่เกิน 3 นาที เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานสื่อทางเลือกที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญหันมาสนใจกับปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
 
“ENTER” แอนิเมชัน 2 มิติ ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นางสาวดวงกมล บัวบาน (เบลล์), นางสาวสวรส ทองแก้ว (เบลล์) และนางสาวโสรญา คล้ายผล (โย) ในชื่อทีม “เลี่ยงได้เลี่ยง อย่างเสี่ยงเลยครับ” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแอนิเมชัน โดยการแข่งขันในประเภทนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 27 ทีม
          
นางสาวดวงกมล บัวบาน เล่าให้ฟังว่า การเข้าประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาว่างในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรการภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เมื่อทราบข่าวการประกวดจึงชวนเบลล์ และโย ร่วมกันทำแอนิเมชันเพราะเป็นวิชาที่เรียนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่บ้านได้ เพราะโยและเบลล์ต่างก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค
          
นางสาวสวรส ทองแก้ว หรือ เบลล์ กล่าวว่า ตอนแรกที่ส่งประกวดหวังเพียงรางวัล Popular Vote และทำเก็บเป็นผลงาน แต่เมื่อได้รางวัลชนะเลิศรู้สึกตื้นเต้นและภูมิใจมาก ทางทีมช่วยกันคิด ออกแบบ และหาไอเดีย ใช้เวลาทำงานประมาณหนึ่งเดือน ผลงาน “ENTER”แอนิเมชัน 2 มิติ มีแนวคิดการนำเสนอที่แตกต่างในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ โดยใช้พลังของสังคมออนไลน์ช่วยกันเป็นหูเป็นตา” สวรส กล่าว
 
 
ดวงกมล เล่าว่า ไอเดียแรกมุ่งเน้นไปที่คำจำกัดความของพื้นที่ปลอดภัยว่าควรเป็นที่ไหน โรงเรียน บ้าน หรือเพื่อน จึงคิดกันว่าไอเดียนี้อาจจะซ้ำกับทีมอื่น จึงพยายามคิดให้แหวกแนวออกไป ใช้การเดินเรื่องด้วยเด็กผู้ชายเป็นตัวละครหลัก ที่เวลาเล่นโซเชียลมีเดียมักจะหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง เหมือนอยู่ในโลกอวาตา และไปเห็นตัวร้ายซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่มาขายยาเสพติด แรกๆ เด็กผู้ชายพยายามจะรีพอร์ตไปยังผู้ดูแลระบบด้วยตัวเองเพียงคนเดียว แต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ จึงไปขอความร่วมมือจากคนอื่นๆ ที่อยู่ในโซเชียล เป็นการใช้พลังโซเชียลมาช่วยกันทุบหรือรีพอร์ตโพสต์ที่ไม่เหมาะสม จนสามารถจัดการตัวร้ายที่เป็นตัวแทนคนขายยาเสพติดถูกเก็บกวาดหรือลบทิ้งไป ทำให้พื้นที่โซเชียลกลับมาปลอดภัยและน่าอยู่อีกครั้ง เป็นแนวคิดของผลงาน “ENTER” ที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับตัวเองแล้ว ทุกคนในสังคมควรจะต้องช่วยกัน เพราะลำพังเพียงแค่คนคนเดียวไม่ช่วยอะไรได้มาก เหมือนการทิ้งขยะลงถัง แต่คนอื่นไม่ทำก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดี” ดวงกมล กล่าว
 
ด้าน นางสาวโสรญา คล้ายผล หรือ โย บอกเล่าถึงความรู้สึกในวันประกาศผลว่า ตื่นเต้นมาก พูดไม่ออก จากที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดอะไรมาก่อน ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการสอนของ มจธ. ตั้งแต่ปีหนึ่ง คือ การปลูกฝังวิธีคิด ให้คิดให้ละเอียด และหลังจบการศึกษาก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำงานเพื่อหาประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ
 
ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่ http://bit.ly/clipENTER
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา