วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 01:39 น.

การเงิน หุ้น

“Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก”

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.58 น.

“Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก”

 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562   เวลา 18.00 น.           เสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จัดเสวนา เรื่อง “Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก”โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานองค์ปาฐก และมีปาฐกถาพิเศษ จาก ชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม,  พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation  มีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ อาทิ ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์และผู้บริหารสายงาน ดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ,ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ,ปิยะ  ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท, สุภาพ จรัลพัฒน์  บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด และ ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ. ผู้ก่อตั้ง บริษัท อุ๊คบี จำกัด มี นุชนารถ เลาหะไทยมงคล และ เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว