วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:32 น.

การเงิน หุ้น

สุดยอดนักวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 17.21 น.

สุดยอดนักวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล

 

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นำโดย มร.เคลวิน แทน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงและ รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล100,000 บาท ให้แก่ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ “HSBC Thailand Business Case Competition 2019”  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6  โดยทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ทีม  “All-In Advisory”  จากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต(วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 147 ทีมจาก 8 สถาบันทั่วประเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา นำเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขันทั้งหมดสี่รอบ ทั้งนี้ เยาวชนคนเก่งทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติใน โครงการ “HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2019” ที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน ศกนี้