วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:37 น.

การเงิน หุ้น

EXIM BANK จัดงานฉลองความสำเร็จของการออกพันธบัตรระดมทุน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 17.37 น.

EXIM BANK จัดงานฉลองความสำเร็จของการออกพันธบัตรระดมทุน

เพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน

 
 
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายฮิโรโนริ โอกะ กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย  บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ ฮ่องกง จำกัด นายมาซาฮิโร่ ยามะอุชิ   ผู้จัดการสำนักงานผู้แทน บริษัท ไดว่า ซิเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานฉลองความสําเร็จการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของ EXIM BANK เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานทดแทนเป็นครั้งแรก ตามนโยบายของธนาคารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล มูลค่าเงินต้น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 3 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไดว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ จำกัด เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายพันธบัตรแต่เพียงผู้เดียว ณ EXIM BANK สํานักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้