วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:46 น.

การเงิน หุ้น

BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 15.25 น.
BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
 
นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจตาระบบดิจิตอล (Digital slit lamp) ให้แก่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพรเทพ  พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562