วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:45 น.

การเงิน หุ้น

SME D Bank จัดสัมมนา

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 07.32 น.

SME D Bank จัดสัมมนา

 
SME D Bank จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม และ Shopee จัดงานสัมมนา “77 ของดี Shopping Online by Shopee”
 

 นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานสัมมนา “77 ของดี Shopping Online by Shopee” จัดโดย SME D Bank ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ Shopee นำของดีเด่นดังที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศขึ้นขายบน Platform Ecommerce ชื่อดัง   โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแนะนำการขายสินค้า พร้อมสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ สอนการจัดวางสินค้าและนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ ผ่านการ Workshop  และยังสามารถPost สินค้าได้ทันที โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก  Business Development Team ของ Shopee คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีบูธให้คำปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank ตลอดงาน จัด ณ  SME D Bank Tower