วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:50 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส.ร่วมกิจกรรม ปลูกยางนา 2,500 ต้น เป็นพุทธบูชา

วันศุกร์ ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 19.39 น.

ธ.ก.ส.ร่วมกิจกรรม ปลูกยางนา 2,500 ต้น เป็นพุทธบูชา

 
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)     นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “พุทธมณฑลกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี พื้นที่ 2,500 ไร่ ปลูกยางนา 2,500 ต้น   เป็นพุทธบูชา” ที่จัดโดยสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ธ.ก.ส. มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาตามรอยพระยุคลบาท และชมรม ธ.ก.ส. สัมพันธ์ เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งความดีงามผ่านการปลูกต้นไม้  สร้างความร่มรื่น ความสุขและอากาศที่เย็นสบายรอบพุทธมณฑล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม