วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:16 น.

การเงิน หุ้น

ธอส. ลงนาม MOU โครงการ "Life Begins with GHB " กับ สภาสถาปนิก

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.53 น.

ธอส. ลงนาม MOU โครงการ "Life Begins with GHB " กับ สภาสถาปนิก

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการ "Life Begins with GHB" รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกของสภาฯ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันสภาสถาปนิกมีจำนวนสมาชิกทั่วประเทศกว่า 31,000 คน โดยโครงการนี้จะทำให้สมาชิกมีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้มีโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562