วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:49 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส.ผนึก 2 เอกชน บริการรับฝากเงินและฝากสลากฯผ่านตู้

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562, 13.20 น.

ธ.ก.ส.ผนึก 2 เอกชน บริการรับฝากเงินและฝากสลากฯผ่านตู้

   
 
ธ.ก.ส.ร่วมกับ สบายเทคโนโลยี และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด  ลงนามในบันทึกข้อตกลง“ตัวแทนบริการฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน”ผ่านจุดบริการที่ตู้เติมสบายพลัสและตู้บุญเติม รวมกว่า 180,000 จุด ทั่วไทย   เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมการเงินและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าการเพิ่มช่องทางการให้การบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้เติมสบายพลัสและบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้บุญเติมในการเป็นตัวแทนของธนาคาร หรือ Banking Agent เพื่อให้บริการทางการเงิน ทั้งการรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้ง่าย ๆ ที่ตู้เติมสบายพลัสและ ตู้บุญเติมใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้ากว่า 4 ล้านครัวเรือน ได้มีทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยตรง
 
 
 
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตตู้เติมเงินออนไลน์เติมสบายพลัส กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการอนุมัติเป็นตัวแทนสถาบันการเงิน (Banking Agent) ในการให้บริการรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของธ.ก.ส. และถือเป็นรายแรกในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ ซึ่งบริการในตู้เติมสบายพลัสนับเป็นบริการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตู้เติมสบายพลัสที่มีอยู่ในทุกแหล่งชุมชน จำนวนกว่า 51,000 ตู้ทั่วประเทศ ดังนั้นการได้รับความไว้วางใจจากธ.ก.ส.ในการเปิดบริการ Banking Agent ในครั้งนี้ จึงนับเป็นการต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้าของเติมสบายพลัสได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าตู้เติมสบายพลัสจะสามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรรมของลูกค้าที่ใช้บริการจากธ.ก.ส.ได้อย่างเข้าถึง ครบถ้วน และสะดวกสบายอย่างแน่นอน และภายในสิ้นปีนี้เราจะขยายจำนวนตู้เติมเงินไปถึง 60,000 ตู้ทั่วประเทศ
 
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART”หรือ “ตู้อัจฉริยะบุญเติม” กล่าวว่า การเป็นหนึ่งในตัวแทนของธนาคาร หรือ Banking Agent ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมศักยภาพให้กับตู้บุญเติมที่กระจายให้บริการทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน และระดับจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นจากตู้บุญเติมกว่า 130,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าธนาคารแล้ว ยังช่วยเพิ่มบริการหน้าตู้บุญเติมให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้นด้วย โดยปัจจุบัน FSMART มีการบริการหน้าตู้ครบวงจรกว่า 70 รายการ ทั้งการเติมเงิน การโอนเงิน การจ่ายบิลและค่าสินค้า การซื้อโปรหรือแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เนต การซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ และล่าสุดกับการรับชำระค่าปรับจราจร จากระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามแนวคิดที่จะให้ตู้บุญเติมจะเป็นตู้อัจฉริยะแบบ One Stop Service ที่จะเพิ่มบริการต่างๆให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง การเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานให้มากที่สุด อาทิ ตู้บุญเติมจำหน่ายซิมมือถือ และการพิสูจน์ตัวตน (e-KYC) เริ่มทยอยออกมาในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ และในอนาคตบริษัทยังมีแผนที่จะต่อยอดความร่วมมือกับทาง ธ.ก.ส. ในการบริการในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป