วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:08 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก ครั้งที่ 6

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.21 น.

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก ครั้งที่ 6

 
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสุรชัย    มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายสมเกียรติ สิทธิชัยพร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายรัฐกรอัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจร่วมเปิดงานThailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก ครั้งที่ 6 โดย ธ.ก.ส. นำ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมดีมีทุน เงินฝาก A-Savings ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมมอบของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่27-29 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก