วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:12 น.

การเงิน หุ้น

โรงเรียนธนาคารดีเด่น

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.21 น.
โรงเรียนธนาคารดีเด่น
 
ธ.ก.ส.จัดประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ
 
 
นางอมรา กลับประทุม กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)         และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น    ธ.ก.ส. ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562  ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล โดยภายในงานมีการแข่งขันเกมเศรษฐีอัจฉริยะการออม เกมตอบคำถาม เกมอัจฉริยะฟ้าแลบ และการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแบ่งการประกวดเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สำหรับผลการประกวดโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ดีเด่นประจำปี 2562   รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาล จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) จังหวัดนครสวรรค์ และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนันทนวิทย์ จังหวัดชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน