วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:32 น.

การเงิน หุ้น

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.10 น.

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริหารรัฐกิจจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆเสมอมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่