วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:53 น.

การเงิน หุ้น

กสิกรปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ฆ่าเชื้อ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.00 น.
กสิกรปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ฆ่าเชื้อ
 
 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ที่ใกล้ชิดทราบถึงกิจกรรมของตนในระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2563 นั้น
 
ธนาคารได้มีการสอบประวัติพนักงานทุกคนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยละเอียด พบว่ามีพนักงาน 2 คน (พนักงานสาขาฉะเชิงเทรา และสาขาบางปะกง) ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวในงานพิธีมงคลสมรสวันที่ 7 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดที่วิหาร 8 เซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ธนาคารจึงได้ส่งพนักงานเข้ารับตรวจเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 
ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
 
ธนาคารได้ทำการปิดสาขาบางปะกงและสาขาฉะเชิงเทราโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ทุกชั้นทั้งอาคาร รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขา กักตัวเองในที่พัก จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (self-quarantine at home) และได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว
 
อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง เช่น สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี สาขาบางบัว สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 (ถนนศรีโสธร) สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา สาขาสถานีขนส่ง ฉะเชิงเทราได้ตามปกติ
 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคั