วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:45 น.

การเงิน หุ้น

“อนันดา” เสนอขายหุ้นกู้ฯ 2 รุ่น 30 มี.ค.-1 เม.ย.

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 21.31 น.

“อนันดา” เสนอขายหุ้นกู้ฯ 2 รุ่น 30 มี.ค.-1 เม.ย.

เดินหน้าต่อ สำหรับ บมจ.อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ ที่พร้อมเสนออีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน กับหุ้นกู้ฯ  2 รุ่น อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB เสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ใครสนใจกับระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ฯ นี้ ในภาวะตลาดผันผวนแบบนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก  และบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง 1 เมษายนนี้