วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 19:43 น.

การเงิน หุ้น

ลูกค้า Krungsri GIFT มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 20.43 น.
ลูกค้า Krungsri GIFT มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณสุข
 
ลูกค้า Krungsri GIFT มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19
 
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้ากรุงศรีที่ใช้คะแนน Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท มอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวัง การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้จึงได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาระห่างทางสังคมหรือ Social Distancing
 
Krungsri GIFT เป็นโครงการขอบคุณลูกค้ากรุงศรีที่ทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอน จ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรีครบทั้ง 4 ประเภทธุรกรรมในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากการทำธุรกรรมในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางสาขาธนาคาร เครื่องกรุงศรี ATM/ADM กรุงศรีออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile App (KMA) โดยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อลูกค้ากดแลกใช้ Krungsri GIFT ทุก 1 สิทธิ์ จะมีค่าเท่ากับเงินบริจาค 40 บาท Krungsri GIFT จึงทำหน้าที่เสมือนผู้เชื่อมและส่งต่อความห่วงใยจากลูกค้ากรุงศรีสู่สังคมโดยรวม