วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:29 น.

การเงิน หุ้น

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.49 น.

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 

                

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้พิการ ในมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เท่าเทียมกับคนทั่วไป และลดช่องว่างทางสังคม ซึ่งนับเป็นโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 – 104 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้