วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:33 น.

การเงิน หุ้น

“IND” ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.21 น.
“IND” ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี
 
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร และนายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้