วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:38 น.

การเงิน หุ้น

EKH ลงเสาเอก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.55 น.

EKH ลงเสาเอก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ถ่ายภาพร่วมกันในพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด โดยศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการดูแล พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจร  ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี 2565