วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:13 น.

การเงิน หุ้น

DRT รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.37 น.

DRT รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

 

              

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวมสำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน