วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:41 น.

การเงิน หุ้น

SME D Bank ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.11 น.

SME D Bank ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564