วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:14 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 108 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.33 น.

ธ.ออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 108 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงินโดยรถรับฝากเงินของธนาคารออมสิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564