วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:18 น.

การเงิน หุ้น

EXIM BANK เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.34 น.

EXIM BANK เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมคารวะนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ EXIM BANK ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564